Księga Rodzaju (1 Księga Mojżeszowa) 2,5-3,24 -> UPADEK CZŁOWIEKA 

 

1. 2,5-17 -> NARRACJA   – Bóg jako jedyny aktor; mężczyzna obecny, ale bierny
2. 2,18-25  -> NARRACJA   – Bóg jako główny aktor; mężczyzna odgrywa małą rolę; kobieta i wąż są bierni 
3. 3,1-5 -> DIALOG – Wąż i kobieta
4. 3,6-8 -> NARRACJA   – Mężczyzna i kobieta
5. 3,9-13  -> DIALOG  – Bóg, mężczyzna i kobieta
6. 3,14-21  -> NARRACJA   – Bóg jako główny aktor; mężczyzna odgrywa małą rolę; kobieta i wąż są bierni
7. 3,22-24 -> NARRACJA   – Bóg jako jedyny aktor; mężczyzna pozostaje bierny

 

SCENA (1) ODPOWIADA (7) }  
SCENA (2) ODPOWIADA (6) } W CENTRUM JEST SCENA (4) – OPOWIADA O SAMYM UPADKU
SCENA (3) ODPOWIADA (5) }  

 

Artykuł najlepiej oglądać na całej szerokości ekranu. Jeśli wyświetla się tylko w jednej kolumnie, kliknij tutaj.