Uchwały obowiązujące:

Uchwała z 21 października 2018 r. – zniesienie podwójnego członkostwa (nie dotyczy członkostwa w Kościele Rzymskokatolickim) w zborze protestanckim.

Uchwała z 3 marca 2019 r. – uchwała członków Zboru o przeniesieniu kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Zboru wymienionych w § 49 ustęp 1, punkty  3, 4, 5 i 6 Statutu K.E.Ch. na Radę Zboru.

Uchwała z 23 kwietnia 2023 r. – trzymiesięczna absencja członka oraz brak kontaktu ze Zborem wymaga kilku prób kontaktu ze strony Rady Zboru, a w przypadku braku powodzenia i/lub absencji sześciomiesięcznej – wykreślenie z listy członków po pisemnym poinformowaniu (wyjątek: osoby chore i/lub w podeszłym wieku nie będące w stanie uczestniczyć w spotkaniach),

Uchwała z 23 kwietnia 2023 r. – powołanie br. Sebastiana Kalinowskiego na pastora (na 2-letni okres próbny),

Uchwała z 23 kwietnia 2023 r. – powołanie br. Daniela Perlikowskiego na pastora pomocniczego,

Uchwała z 23 kwietnia 2023 r. – powołanie braci: Leszka Kowalika, Ryszarda Moryskiewicza, Andrzeja Wiśniewskiego, Marcina Wojciechowskiego i Piotra Wojciechowskiego do Rady Zboru.

Uchwała z 23 kwietnia 2023 r. – powołanie br. Daniela Jabłońskiego, s. Katarzyny Bronsart, s. Marzeny Wydziałkowskiej do Komisji Kontrolującej Zboru.

 

Uchwały wygasłe i uchylone:

Uchwała z 3 marca 2019 r. – trzymiesięczna absencja oraz brak kontaktu ze Zborem – automatyczna utrata członkostwa.

Uchwała z 3 marca 2019 r. – zatwierdzenie pastora pomocniczego br. Sebastiana Kalinowskiego.

Uchwała z 3 marca 2019 r. – zatwierdzenie przewodniczącego Rady Zboru br. Andrzeja Lipińskiego powołanego przez p.o. pastora Piotra Borkowskiego.