Dekoracyjna | Informacyjna i fotograficzna | Kaznodziejska | Komisja Kontrolująca | Kontakty z osobami starszymiKulinarnaMłodzieżowa | Nagłośnieniowa | Obsługa kawiarenki | Organizowanie wyjazdówPrzygotowywanie Wieczerzy Pańskiej | Socjalna | Spotkania dla kobiet | Szkółka Niedzielna | Transmisje nabożeństw | Uwielbienia

♦♦♦

Dekoracyjna

Służba zajmuje się dekoracjami głównych pomieszczeń zboru (głównej i małej sali), zwłaszcza w czasie wydarzeń specjalnych.

Należą do niej Anna Kiciak, Izabela Kalinowska.

♦♦♦

Informacyjna i fotograficzna

Służba informacyjna to przygotowywanie comiesięcznego Biuletynu Informacyjnego oraz przekazywanie informacji w kanałach internetowych - na niniejszej stronie internetowej oraz w serwisach społecznościowych: Facebook oraz Instagram.

Główną osobą odpowiedzialną jest Daniel Jabłoński.

W przygotowanie biuletynu zaangażowana jest również Monika Wojciechowska, pastor Sebastian Kalinowski oraz Magdalena Perlikowska (fotografie) i Anna Kiciak (fotografie).

♦♦♦

Kaznodziejska

Służba jest zaangażowana w głoszenie kazań i prowadzenie studium biblijnego w zborze.

Osobami zaangażowanymi są: Sebastian Kalinowski, Ryszard Moryksiewicz, Andrzej Wiśniewski, Daniel Perlikowski, Leszek Kowalik oraz Daniel Szarafiniak.

♦♦♦

Komisja Kontrolująca

Służba umocowana w statucie jest odpowiedzialna za kontrolę prowadzenia finansów przez Radę Zboru.

W komisji zasiadają: Daniel Jabłoński (przewodniczący), Katarzyna Bronsart (zastępca), Marzena Wydziałkowska (sekretarz).

♦♦♦

Kontakty z osobami starszymi

Służba polega na koordynowaniu kontaktów ze starszymi osobami ze zboru.

Osobą odpowiedzialną jest: Małgorzata Marszałkowska.

♦♦♦

Kulinarna

Służba zajmuje się kwestiami dotyczącymi kulinarnymi.

Za organizowanie potraw w czasie wydarzeń specjalnych odpowiedzialny jest Arkadiusz Jastrzębski, a za przekąski po niedzielnych nabożeństwach Grażyna Muranty-Jastrzębska.

♦♦♦

Młodzieżowa

Służba jest zaangażowana w prowadzenie regularnych spotkań dla młodzieży.

Zaangażowany w nią jest Daniel Perlikowski.

Pomocą służą też: Anna Kiciak, Łukasz Kiciak, Monika Wojciechowska.

♦♦♦

Nagłośnieniowa

Służba odpowiedzialna jest za nagłośnienie podczas nabożeństw.

Osobą odpowiedzialną jest Marcin Wojciechowski, a wsparcia udziela również Łukasz Kiciak.

♦♦♦

Obsługa kawiarenki

Służba polega na zaopatrzeniu, koordynacji osób zajmujących się sprzątaniem kawiarenki po niedzielnych nabożeństwach.

Osobą odpowiedzialną za koordynację jest Arkadiusz Jastrzębski, a zaangażowanych jest wiele osób zgłaszających się do wymienionej pracy.

Sprawą zaopatrzenia zajmuje się Daria Cichocka.

♦♦♦

Organizowanie wyjazdów

Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Wydziałkowski.

♦♦♦

Przygotowywanie Wieczerzy Pańskiej

Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Wydziałkowski.

♦♦♦ 

„Socjalna”

Służba roboczo nazwana „socjalną” zajmuje się:
- odwiedzaniem osób (wspólna modlitwa, rozmowa),
- przekazywaniem informacji, które osoby potrzebują wsparcia np. finansowe lub w innej potrzebie materialnej.

Główną osobą odpowiedzialną za służbę jest Andrzej Wiśniewski.

Pozostałe osoby zaangażowane to: Ewa Faba i Małgorzata Marszałkowska.

Osoby pragnące odwiedzin, proszone są o zgłoszenie się do jednej z ww. osób.

♦♦♦

Spotkania dla kobiet

Główną osobą odpowiedzialną za służbę jest Grażyna Muranty-Jastrzębska.

Pozostałe osoby zaangażowane to: Iwona Muranty, Magdalena Perlikowska, Małgorzata Marszałkowska, Anna Kiciak.

♦♦♦ 

Szkółka Niedzielna i spotkania dla dzieci

Służba odpowiedzialna jest za przygotowywanie i przeprowadzanie lekcji biblijnych w niedziele w trakcie roku szkolnego.

Osobą odpowiedzialną za Szkółki Niedzielne jest Magdalena Perlikowska.

Wśród zaangażowanych są również: Marzena Wydziałkowska, Izabela KalinowskaPatrycja ChenEstera SimlaDaria CichockaDominika Szarafiniak, i Daniel Szarafiniak.

Sobotnie spotkania dla dzieci organizowane są również przez: Annę Kiciak, Monikę Wojciechowską, Justynę Wydziałkowską.

♦♦♦ 

Transmisje nabożeństw i obsługa rzutnika

Służba odpowiedzialna jest za transmisje nabożeństw w internecie (oraz nagrania), a także obsługą kanału na YouTube. Ponadto zajmuje się obsługą rzutnika.

Osobą odpowiedzialną jest Daniel Jabłoński, a zaangażowani są również Natan Perlikowski, Emanuel Kalinowski i Artur Tkaczuk.

Wsparcia udziela również: Karol Tomaszczyk (wiele lat regularnie zaangażowany w służbę) oraz Marcel Klorek.

♦♦♦

Uwielbienia

Służba odpowiedzialna jest za prowadzenie niedzielnego uwielbienia pieśniami w trakcie nabożeństw w formie wokalnej i instrumentalnej.

Osobą odpowiedzialną jest Daniel Perlikowski.

Wśród usługujących są: Agnieszka Drozdowska, Ewa Faba, Anna Kiciak, Julia Kiciak, Łukasz Kiciak, Małgorzata Marszałkowska, Małgorzata Pastucha, Lidia Wojciechowska, Monika Wojciechowska, Marcin Wojciechowski, Piotr Wojciechowski, Justyna Wydziałkowska, Anna Wysocka.