Miejsce transmisji na żywo
Odsyłacz do najnowszej transmisji | Lista nagrań video i audio | Początek kazania w nagraniu nabożeństwa | Instrukcja subskrypcji kanału zboru | Galeria zdjęć

 

Miejsce transmisji na żywo

Transmisje wszystkich nabożeństw niedzielnych odbywają się na naszym kanale na YouTube kechbydgoszcz, do którego łatwo można przejść korzystając z adresu youtube.kech-bydgoszcz.pl lub youtube.com/kechbydgoszcz. Trzecim sposobem przejścia jest skorzystanie z menu niniejszej strony w sekcji Multimedia i pozycji Kanał zboru na YouTube.

Zachęcamy do jego subskrypcji, bowiem pozwala ona użytkownikom na otrzymywanie powiadomień o nowych materiałach. Dokładną instrukcję, jak to uczynić przedstawia sekcja Instrukcja subskrypcji kanału zboru.

Na kanale ukazują się też materiały video zarejestrowanie, ale z różnych powodów nie transmitowane na żywo.

 

Odsyłacz do najnowszej transmisji

Odsyłacz (link) do najnowszej transmisji na żywo zamieszczamy na głównej stronie niniejszego serwisu internetowego zboru w artykule Transmisje nabożeństw niedzielnych.

Wiadomość (post) z adresem najnowszego przekazu na żywo dodajemy również na stronie zboru na Facebooku – fb.com/kechbydgoszcz

Wspomniane informacje o najnowszej transmisji pojawiają się w obu wymienionych miejscach zazwyczaj najpóźniej około godzinę przed transmisją. Niemniej może się zdarzyć, że zaktualizowany odsyłacz będzie możliwy do udostępnienia dopiero po rozpoczęciu przekazu. W związku z tym, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach w momencie startu transmisji, sugerujemy dokonać subskrypcji kanału zboru (patrz: Instrukcja subskrypcji kanału zboru).

 

Lista nagrań audio i video

Bezpośrednie odsyłacze (linki) do wszystkich materiałów video z naszego kanału YouTube zawiera podstrona Lista nagrań w sekcji Multimedia menu. Znajdują się tam również odsyłacze do kilku transmisji, które miały miejsce bezpośrednio na naszej stronie na Facebooku.

Wymieniona podstrona zawiera także odsyłacze do nagrań audio, najczęściej pochodzących ze spotkań bez przekazu na żywo. Są to krótsze materiały, tj. kazania, usługi pieśniami, świadectwa, a nie zapisy pełnych spotkań.

Podstrona Lista nagrań jest więc kompletnym zestawieniem wszystkich materiałów dźwiękowych i filmowych w układzie chronologicznym.

 

Początek kazania w nagraniu nabożeństwa

We wszystkich nagraniach video istnieje ułatwienie dla osób które chciałyby obejrzeć samo kazanie, a nie całą transmisję nabożeństwa. Jest nim dokładny czas, kiedy rozpoczyna się kazanie w danym nagraniu. Wartość ta jest jednocześnie odsyłaczem, który można kliknąć (lub na komórce dotknąć), co spowoduje przewinięcie filmu na początek wykładu Słowa Bożego.

Wspomniany odsyłacz znajduje się w dodatkowym opisie danego nagrania widocznym na komputerze od razu, a na komórce po kliknięciu w symbol "v" z prawej strony pod filmem. Zawsze jest on w nawiasie po słowach "Kazanie" lub "Temat kazania" i zazwyczaj ma kolor niebieski. Przykłady pokazuje grafika.

W nagraniu najnowszego nabożeństwa odsyłacz dodawany jest najczęściej w ciągu 2 dni po transmisji.

 

 

Instrukcja subskrypcji kanału zboru

Poniżej znajduje się opis, co należy zrobić, aby znaleźć i dodać zasubskrybować kanał zboru w serwisie YouTube. Subskrypcja oznacza dodanie kanału do ulubionych w serwisie YouTube.

  1. Wejdź na stronę www.youtube.com i wyszukaj kanał kechbydgoszcz, wpisując tę nazwę w polu wyszukiwania:


  2. Po wyświetleniu kanału, kliknij na jego nazwę, opis lub zdjęcie:


    Wskazówka: Zamiast czynności z pkt. 1 i 2 możesz również wpisać w przeglądarkę internetową adres youtube.kech-bydgoszcz.pl lub youtube.com/kechbydgoszcz, aby od razu przejść na stronę kanału.

  3. Na stronie kanału kliknij przycisk SUBSKRYBUJ, aby dodać kanał do ulubionych:


  4. Jeżeli nie będziesz w tym momencie zalogowany(a) do konta Gmail (Google), pojawi się dodatkowe okno. Kliknij ZALOGUJ SIĘ:


  5. W oknie logowania Google podaj swój adres Gmail oraz hasło, za każdym razem zatwierdzając przyciskiem Dalej:


    Uwaga: Jeżeli nie posiadasz konta na Gmail, musisz najpierw je stworzyć, klikając na odsyłacz Utwórz konto (czego już tutaj nie opisujemy, ale instrukcję można znaleźć np. tutaj).

  6. Po zalogowaniu na konto Gmail strona kanału powinna pokazywać aktywną subskrypcję kanału:

 

Galeria zdjęć

W sekcji Multimedia znajduje się również zbiór zdjęć pod pozycją Galeria. Od sierpnia 2023 r. galeria jest obsługiwana przez nową aplikację, co w praktyce oznacza, że nieco zmienił się sposób jej działania.

Zawiera ona fotografie pogrupowane według lat (malejąco, czyli od najnowszych), a następnie w ramach roku również malejąco, czyli od najnowszych. Początek nazwy kategorii to zawsze data(y) wydarzenia w formacie rok-miesiąc-dzień (bez myślników ani innych separatorów). W przypadku kiedy dzień wydarzenia nie był możliwy już do ustalenia lub toczyło się przez wiele dni, koniec daty ma cyfry "00".

Na jednym ekranie aktualnie zawsze pokazywane są wszystkie lata ze zdjęciami oraz wszystkie wydarzenia w ramach roku. Domyślnie jednak nie są wyświetlane wszystkie fotografie w ramach wydarzenia (kategorii). Aby wyświetlić kolejne zdjęcia, należy skorzystać z menu nawigacyjnego wyglądającego tak:

Jeżeli w jakimś miejscu się nie pojawia, oznacza to, że ekran mieści wszystkie pozycje. Natomiast kiedy jest widoczne jak na przykładzie, po wybraniu poszczególnych liczb 1, 2, 3... itd. możliwe jest wyświetlenie danej następnej strony ze zdjęciami. Symbole < oraz > pozwalają przejść odpowiednio na poprzednią lub kolejną stronę w chronologii . Z kolei symbole << oraz >> służą do otwarcia odpowiednio pierwszej lub ostatniej strony.

Możliwe jest też ustawienie większej liczby zdjęć na jednym ekranie naraz (pole Pokaż) lub wyświetlenie zdjęć w innej kolejności niż domyślna (pole Kolejność).

Podczas przeglądania zdjęć (po wyborze jednego zdjęcia) nie wyświetlają się one w maksymalnym rozmiarze i jakości, celem oszczędzania pamięci urządzeń. Aby pobrać zdjęcie w oryginalnej, nie zmniejszonej wielkości, należy wybrać ikonkę ze strzałką w widoku miniatury.

♦♦♦