Wydarzenia z lat 2020-24:
2024 V | 2024 I | 2023 VI | 2023 IV2023 III2023 II2023 I2022 XII | 2022 X-XI | 2022 VI-IX | 2022 I-V
Wydarzenia z lat: 2009-2019 | 1948-2008

 

Kilka słów o kronice: Zawiera ona opisy niektórych znaczniejszych epizodów z życia zboru, najczęściej wraz z odnośnikami do konkretnej kategorii zdjęć w Galerii. Pewne wydarzenia nie posiadają tak dokładnych relacji, lecz istnieje do nich tylko dokumentacja fotograficzna. Naturalnym uzupełnieniem kroniki jest zatem wspomniana Galeria (w sekcji Multimedia).

Kronika w trakcie uzupełniania – zakończenie prac w 2024 r.

 

2024 V

Ogólnopolski zlot młodzieżowy – Zlotowisko „eMOCje” 31.05-2.06.2024 r.

Bycie na­sto­lat­kiem to praw­do­po­dob­nie naj­trud­niej­szy okres w życiu. Na każ­dym kroku po­ja­wia­ją się nowe py­ta­nia i wyz­wa­nia. Niektórzy czują się przy­tło­czeni, sfrustrowani, inni tłu­mią swo­je emoc­je i boją się mo­men­tu, kiedy wy­buch­ną. Na zlotowisku uczestnicy mogli zobaczyć, że każdy(a) prze­żywa róż­nego ro­dzaju emocje, z którymi nie zawsze sobie radzi. Pod­czas wy­kła­dów dowiedzieć się, co Bóg myśli o człowieku, jego we­wnętrz­nych zma­ganiach i rozwiązaniach. Celem jest doświadczenie Bożej MOCy!
 
Mówcy: br. Jonasz Małkiewicz (główny; koordynator misji wśród młodego pokolenia PROJEKT G5.1 z ramienia Kościoła Wolnych Chrześcijan w Polsce, Starszy Chrześcijańskiej Społeczności SYLOE w Brzeszczach i członek Międzynarodowej Konferencji Braci ds. Misji (IBCM) Europe), br. Samuel Skrzypkowski (pastor misyjny zakładający zbór Kościoła Baptystów „Logos” w Bydgoszczy, asystent w Katedrze Teologii Systematycznej w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym, absolwent WBST i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej), br. Daniel Perlikowski (lider młodzieżowy i starszy zboru KECh w Bydgoszczy).
 
Prowadzący (MC): br. Mateusz Nowacki – lider młodzieżowy w Kościele Chrześcijan Baptystów w Gdyni, starszy zboru oraz pastor młodzieżowy, wychowawca i kierownik obozów młodzieżowych oraz dziecięcych.
 
Uwielbienie: Pathlife – zespół z Bielska-Białej wykonujący chrześcijańską muzykę w stylistyce pop-rockowej, zdobywca pierwszej nagrody na  Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Glory” we Wrocławiu.
 
Patroni medialni:
Polskie Radio PiK – strona patronatu,
TVP3 Bydgoszcz – strona patronatu,
Radio Chrześcijanin – strona patronatu.
 
Odeszła do Pana
 
Krystyna Iwicka
21.05.2024 r. ziemski bieg zakończyła nasza siostra Krystyna Iwicka. Pożegnaliśmy ją na uroczystości pogrzebowej 25.05.2024 r. na Cmentarzu Komunalnym na ul. Wiślanej 22 w Bydgoszczy.
 

 

2024 I

Tydzień Modlitwy

Rada Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP przygotowała tematy do modlitwy tegorocznego Tygodnia Modlitwy, w którym uczestniczyły zbory w całym kraju. Trwa on od 7 do 13 stycznia 2024 r. Zagadnienia wraz z krótkimi rozważaniami zebrane są w poniższym opracowaniu:

Pobierz biuletyn modlitewny (plik .pdf)

Otwarcie plików .pdf aktualnie umożliwiają domyślne aplikacje zainstalowane na komputerach i urządzeniach mobilnych. Na komputerach są to np. Microsoft Edge, Adobe Reader, Fox PDF Reader.

Życzenia od kobiet dla kobiet

2023 VI

Piknik zborowy

W pierwszej dekadzie czerwca br. nasz zbór spędził sobotę w plenerze – na wiosennym pikniku na kempingu w Janowie (na północy Bydgoszczy). Pogoda dopisała idealnie, gdyż temperatura osiągała letnie wartości, a jednocześnie było mniej upalnie niż w niektóre z poprzedzających dni w tym czasie. Dzień pełen atrakcji składał się z wycieczki na tzw. Dziką plażę, meczów siatkówki, zabaw dla dzieci (w Wiosce indiańskiej), a też całych rodzin. Wiele osób korzystało z bliskości Brdy i zażyło kąpieli, inne pływały kajakami lub się opalały. Mogliśmy posilać się grilowanymi smakołykami przygotowywanymi przez br. Arkadiusza Jastrzębskiego i mnóstwem innych potraw dostarczonych przez licznych zborowników. Dzień najwytrwalsi zakończyli ogniskiem, podczas którego mieliśmy możliwość uwielbiania Boga (chociaż wcześniej też miało to miejsce). W spotkaniu poza zborownikami i sympatykami wzięli również udział bracia i siostry z innych części kraju. Towarzyszyły nam oprócz piesków również… króliki. Bogu niech będą dzięki za br. Sławomira Wydziałkowskiego, jako głównego organizatora, ale też mnóstwo innych osób, które w różny sposób dołożyły swych starań, aby to miłe wydarzenie się odbyło. (DJ)

Fotografie z tego dnia znaleźć można tutaj.

 

2023 IV

Międzynarodowy konkurs biblijny w Zgierzu

Przygotowaniem do quizu były spotkania online w małych grupkach sześcioosobowych, w którym rozważaliśmy List do Galacjan i przygotowywaliśmy się do wzięcia udziału w konkursie. 15 kwietnia br. odbywał się quiz międzynarodowy w Centrum Młodzieżowym w Zgierzu i brała w nim udział dwójka reprezentantów naszej  młodzieży. Kilka grup z różnych narodowości między innymi 2 grupy z Polski, 2 grupy z Litwy, grupa ukraińska i grupa anglojęzyczna brały udział w quizie. Drużyny konkurowały ze sobą na temat wiedzy o Liście do Galacjan. Quiz wygrała drużyna z Litwy, ale Polska zajęła 2 miejsce w bardzo emocjonujących ostatnich meczach. Myślę, że bardzo budujące było wspólne  rozważanie i pogłębianie swojej wiedzy na temat Listu do Galacjan, za każdym razem odkrywaliśmy coś nowego podczas wspólnego czytania. (JW)

Zdjęcia z tej rywalizacji, pochodzące z zasobów Word of Life, znaleźć można tutaj.

Wybory władz zboru

Podczas Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków Zboru 23 kwietnia 2023 r. został dokonany wybór braci Sebastiana Kalinowskiego na pastora oraz Daniela Perlikowskiego na pastora pomocniczego.
Do Rady Zboru weszli również bracia: Leszek Kowalik, Ryszard Moryksiewicz, Andrzej Wiśniewski, Piotr Wojciechowski oraz Marcin Wojciechowski.
Starszymi z kolei zostali: Sebastian Kalinowski, Daniel Perlikowski, Leszek Kowalik, Ryszard Moryksiewicz oraz Piotr Wojciechowski.
Do Komisji Kontrolującej wybrano brata Daniela Jabłońskiego oraz siostry: Marzenę Wydziałkowską i Katarzynę Bronsart.
Jeszcze w tym roku planowane jest jesienne zebranie, na którym zostaną wybrani diakoni i diakonisy. (DJ)

 

2023 III

Pożegnanie s. Jadwigi Jabłońskiej

W marcu na spotkanie z Panem Jezusem odeszła nasza siostra Jadwiga Jabłońska (z domu Dębosz), przeżywszy 82 lata (6.09.1940 r. – 5.03.2023 r.). Pożegnaliśmy ją na cmentarzu przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy 11.03.2023 r. Uroczystość poprowadził pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski, wokalno-instrumentalnie usłużyła s. Lidia i br. Piotr Wojciechowscy. Słowem przy grobie podzielił się były pastor zboru br. Jan Tomczyk, wzywając za Mojżeszem z Psalmu 90., aby wszyscy synowie ludzcy wrócili do Boga, który wszystko stworzył i wszystkim kieruje. (DJ)

Zdjęcia z tej uroczystości znajdują się tutaj.

 

2023 II

Spotkanie braterskie

Męska część zboru zebrała się w sobotni słoneczny poranek 18 lutego 2023 r. na pierwszym w tym roku spotkaniu braterskim. Słowem, a tak naprawdę streszczeniem z konferencji w której uczestniczył, podzielił się br. Daniel Perlikowski. Jej tematem było przywództwo, czyli bycie liderem w różnych kontekstach. Br. Daniel prowadzi w naszym zborze grupę młodzieżową, ale tak naprawdę bracia pełnią funkcję przywódcy w różnych miejscach – w rodzinie, nieraz miejscu pracy, więc jest to temat szeroki. Istotne jest rozumienie go całościowo, czyli nie tylko jako pełnione stanowisko (np. w zborze), ale także budowanie relacji, czynienie uczniami, a później także współpracownikami czy  następcami. Bracia omawiali również sprawy związane z nadchodzącym Ogólnym Zebraniem Członków Zboru planowanym na marzec. (DJ)

Wizyta siostry z miasta Стрий (Stryj) w Ukrainie

19 lutego 2023 r. nasz zbór odwiedziła siostra z Ukrainy z zaprzyjaźnionego zboru w mieście Стрий (Stryj) w obwodzie lwowskim w Ukrainie, do którego nasz zbór skierował dwa transporty z pomocą. Nasza gościni dziękowała za okazane serce, a jednocześnie szczegółowo opowiadała o działaniach jej społeczności tam na miejscu w sytuacji cały czas trwającego zbrojnego konfliktu. Całość relacji można znaleźć w nagraniu nabożeństwa na naszym kanale na YouTube – odsyłacz na jej początek.

Więcej zdjęć z wydarzenia znaleźć można w naszej Galerii – otwórz.

Siostra pozostawiła także album dokumentujący wspomniane aktywności zboru. Jest on dostępny również w wersji elektronicznej wraz z tłumaczeniami tutaj. (DJ)

Spotkanie studium biblijnego połączone z młodzieżowym

Nietypowy format miało ostatnie w lutym spotkanie piątkowe. Tym razem przypadało studium biblijne, ale jego uczestnikami oprócz dorosłej części naszego zboru była również grupa młodzieżowa. Spotkanie prowadził br. Daniel Perlikowski, poruszając temat bycia ubogim w duchu i tego, co to tak naprawdę oznacza. Studiowaliśmy różne fragmenty Pisma Świętego, wymieniając się wnioskami, refleksjami i przemyśleniami. Do dyskusji zostali włączeni niemal wszyscy uczestnicy, a w efekcie powstało – można powiedzieć – autorskie zestawienie cech chrześcijanina, który naśladując Pana Jezusa pragnie dążyć do Bożego Królestwa drogą pokory i ofiarnej miłości (uwiecznione na zdjęciu tutaj). To interesujące spotkanie nie było ostatnim tego typu, więc do uczestnictwa w kolejnym, jak i wszelkich innych naszych zgromadzeniach, zapraszamy naszych Braci i Siostry oraz każdą Sympatyczkę i Sympatyka. (DJ)

Fotografie z tego zgromadzenia można znaleźć w Galerii tutaj.

 

2023 I

Konferencja pt. „Nie zgub swojego dziecka w sieci”

21.01.2023 r. odbyła się konferencja/warsztaty pt. „Nie zgub swojego dziecka w sieci (czyli internet w życiu młodego pokolenia i co rodzic może z tym zrobić)”. W programie znalazły się: 1. Wprowadzenie: definicja pojęć, etapy rozwojowe w życiu dziecka i specyfika podatności na uzależnienia. 2. Zjawiska pozytywne i zachowania niebezpieczne w Internecie, które mają największy wpływ na dzieci i młodzież. Przykłady z badań z 2021-22 r. po nauczaniu online. 3. Działania i postawy rodzicielskie chroniące dziecko. Zasada 3xR. 4. Warsztat: Pornografia w sieci – mądra rozmowa z dzieckiem. 6. Pytania i odpowiedzi – dyskusja. (DJ)
Prowadziła ją mgr inż. Magdalena Adamiec, mama piątki dzieci, nauczycielka w Szkole Podstawowej i Liceum „Samuel” w Warszawie, programistka z wieloletnim stażem. Wydarzenie zostało zorganizowane poza naszym zborem przez Kościół Baptystów Logos w Bydgoszczy oraz Misję Pokoleń. (DJ)

Pożegnanie s. Emilii Jastrzębskiej

Swojego ziemskiego żywota dokonała nasza siostra Emilia Jastrzębska (19.05.1931 r. – 24.01.2023 r.). Nasza Droga przez wiele dziesięcioleci była błogosławieństwem dla zboru i nawet w ostatnich latach, kiedy już nie mogła uczestniczyć w regularnych spotkaniach, wciąż o kościele pamiętała, a co najważniejsze – kroczyła z Panem do samego końca. Pożegnaliśmy ją podczas pogrzebu 27.01.2023 r. na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy. Wokalnie i instrumentalnie usłużyła s. Lidia i br. Piotr  Wojciechowscy, a wspomnieniami babci dzielili się wnukowie naszej Umiłowanej. Uroczystość prowadził br. Sebastian Kalinowski, nad grobem pytając zebranych: „Czy i ciebie Jezus zawoła po imieniu, tak jak zmarłego Łazarza, gdy będzie wskrzeszać wszystkich umarłych?”. (DJ)

Więcej fotografii z wydarzenia znaleźć można w naszej Galerii – otwórz.

 

2022 XII

Wizyta braci i sióstr ze Zgierza

3-4 grudnia 2022 r. gościliśmy braci i siostry z Ośrodka Chrześcijańskiego „Word of Life”. Uczestniczyli oni niemal we wszystkich rodzajach naszych spotkań. W sobotę różne osoby brali udział w zgromadzeniach (kolejno) mężczyzn, młodzieży i kobiet. W niedzielę swoimi darami dzielili się na nabożeństwie. Spotkania sobotnie zostały uwiecznione w formie cyfrowych obrazów dostępnych: braterskie, młodzieżowe, siostrzane.

Quiz biblijny dla młodzieży w Zgierzu

W dniach 9-10 grudnia 2022 r. jako młodzieżówka pojechaliśmy na quiz biblijny organizowany w Zgierzu, w centrum młodzieżowym Word Of Life. Quiz polegał na tym, że młodzież z całej Polski w młodzieżówkach ze swoich miast tworzyła drużynę i rywalizowała ze sobą w taki sposób, że dwie drużyny siedziały naprzeciwko siebie i jak najszybciej musiały odpowiadać na pytania z zakresu 18 wersetów na pamięć i pięciu lekcji przekazanych przez organizatorów. Głównym tematem lekcji i wersetów był „Bóg, Ojciec, Biblia”. Był to drugi raz, kiedy nasza młodzież wzięła udział w takim wydarzeniu i była to fajna motywacja do nauki ważnych wersetów na pamięć. W tym roku zauważyliśmy duży progres w porównaniu do zeszłego. Przygotowywaliśmy się 2 miesiące do tego wydarzenia, był to cały dzień zmagań i towarzyszyło nam dużo stresu, ale też super się bawiliśmy mogąc spotkać się i rywalizować z młodzieżą z całej Polski. (JW)

Więcej zdjęć z wydarzenia znaleźć można w naszej Galerii – otwórz.

Spotkanie adwentowe

W połowie grudnia 2022 r. zebraliśmy się na tradycyjnym spotkaniu adwentowym. Podczas kilkugodzinnego zgromadzenia posilaliśmy się Bożym słowem wygłoszonym przez br. Sebastiana Kalinowskiego, uwielbialiśmy Zbawiciela pieśniami i kolędami, spożywaliśmy dary którego od Niego mamy, a także wiele czasu spędziliśmy na indywidualnych rozmowach. Wysłuchaliśmy także występu wokalnego dzieci oraz instrumentalnego br. Jerzego Hasa, jak również modliliśmy się i dziękowaliśmy za wszystkich naszych seniorów. Br. Daniel Perlikowski przedstawił też relację z wyjazdu do Ukrainy z kolejnym transportem darów zebranych w naszym zborze. W uwielbieniu prowadziły nas dwie grupy z akompaniamentem br. Łukasza Kiciaka oraz s. Lidii Wojciechowskiej. Nie zabrakło także podarunków wręczonych seniorom, dzieciom, a wszystkie rodziny otrzymały zborowy kalendarz. (DJ)

Więcej zdjęć z wydarzenia znaleźć można w naszej Galerii – otwórz.

 

2022 X-XI

Święto Dziękczynienia

2 października 2022 r. obchodziliśmy Święto Dziękczynienia. Oprócz wspólnego uwielbiania Boga pieśniami i modlitwami, mieliśmy też możliwość wysłuchać usługi dzieci. Słowem Bożym dzielił się pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski, zwracając między innymi uwagę na to, że naszą wdzięczność winniśmy okazywać nie tylko za dobre rzeczy, ale również za trudne doświadczenia. Nabożeństwo zakończyła modlitwa o jednego z naszych najstarszych seniorów, br. Stefana Jabłońskiego i jego żonę. Po części oficjalnej, kontynuowaliśmy nasze spotkanie podczas uczty Agape.

Zdjęcia z tego uroczystego nabożeństwa tutaj.

 

 

Spotkanie braterskie

22 października 2022 r. miało miejsce kolejne w tym roku spotkanie przeznaczone dla braci. Tym razem, z powodów organizacyjnych przedstawiciele płci męskiej wylądowali w podziemiach budynku zborowego, gdzie jednak w ciepłej – dosłownie i w przenośni – atmosferze mogli pochylić się nad Bożym słowem. Wiodącym tematem była jedność chrześcijańska i ustalenie, kogo Boże dziecko może nazywać swoim bratem oraz z kim i w jakim celu się spotykać w imię jedności. Po dyskusji o sprawach duchowych, znalazł się również czas na poruszenie spraw administracyjnych, przedstawienie propozycji i uwag. Kolejne zebranie planowane jest jeszcze przed końcem roku.

Kilka fotografii ze spotkania do objerzenia tutaj.

Spotkanie dla kobiet („babeczkowe”)

Z wielką radością, po dłuższej przerwie wakacyjnej 22 października 2022 r. odbyło się spotkanie „babeczkowe”. Siostra Maria i Milena podzieliły się swoimi świadectwami. Miałyśmy też piękny czas na modlitwę, uwielbienie Pana Boga pieśniami i czas wspólnych rozmów. Nie zabrakło oczywiście też pysznych słodkości. Dla mnie był to szczególny dzień – jej urodzin i cudna niespodzianka: tort i prezent. (Iwona Muranty)

Zdjęcia z tego spotkania oczywiście też można zobaczyć tutaj.

Wieczór uwielbienia

„Wysławiajcie PANA na harfie, śpiewajcie mu przy cytrze i z instrumentem o dziesięciu strunach. Śpiewajcie mu nową pieśń, pięknie i głośno mu grajcie.” Ps 33,2-3
Za nami wieczór uwielbienia! Pełny pięknych pieśni wychwalających Naszego Pana, świadectw Bożego działania i modlitw płynących prosto z serca. Chwała Mu.
W trwającym ponad 3 godziny spotkaniu, które odbyło się w 28 października, usłużyły cztery grupy z naszego zboru (reprezentujący niemal wszystkie grupy wiekowe) oraz zespół uwielbienia z Kościoła Droga z Inowrocławia (należącego do Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej), a także młodzieżowa grupa z Kościoła Zielonoświątkowego ze Starogardu Gdańskiego. Krótkim rozważaniem Słowa Bożego podzielił się br. Sławomir Ciesiółka z Inowrocławia, a świadectwem – s. Justyna Wydziałkowska. (AK, DJ)

Mnóstwo fotografii z tego szczególnego nabożeństwa do zobaczenia tutaj.

Uczta Agape

11 listopada 2022 r., w dzień dla większości wolny od pracy, miała miejsce uczta Agape.

Fotografie ze spotkania do objerzenia tutaj.

 

2022 VI-IX

Szkoła Chrystusa

Od jakiegoś czasu, raz  w miesiącu odbywają się spotkania w ramach tzw. Szkoły Chrystusa. Jest to studium podstaw wiary prowadzone przez pastora pomocniczego br. Sebastiana Kalinowskiego dla młodych w wierze chrześcijan. Dwa zdjęcia ze spotkań wiosną i latem 2022 r. można znaleźć tutaj.

Spotkanie braterskie

24 czerwca 2022 r. bracia zgromadzili się wyjątkowo nie w zborze, ale u br. Leszka Kowalika, który otworzył swój dom i ogród dla tego celu. Piękna słoneczna pogoda stanowiła dodatkowy atut do rozważań Słowa Bożego. Wieczór zakończył się małym co nieco przy grillu.

Fotografie z tego dnia znajdują się tutaj.

Obóz misyjny

W dniach 16-19 lipca w naszym zborze w Bydgoszczy odbył się obóz misyjny organizowany przez Word Of Life Polska, który polegał na ewangelizacji w naszym mieście. Przyjechało bardzo dużo młodych ludzi, którzy byli chętni i gotowi, aby głosić bydgoszczanom ewangelię. Pomimo upałów które były dosyć męczące, nie zniechęciliśmy się i  wspólnie działaliśmy. Na filmach ewangelizacyjnych, na które zapraszaliśmy, zjawiło się naprawdę dużo ludzi, którzy chętnie z nami rozmawiali. Wieczorem po całym dniu chodzenia spotykaliśmy się w kościele i dzieliliśmy się naszymi ciekawymi rozmowami, wtedy rzeczywiście można było poczuć działanie i obecność Boga. Po podliczeniu  ostatniego dnia, okazało się że podczas tych kilku dni ewangelię usłyszały 382 osoby – niesamowite! Spotkałam mnóstwo różnych ludzi, byli tacy co nie chcieli słuchać, ale jednak było też sporo tych, co z zainteresowaniem słuchali. Poznałam również mnóstwo wspaniałych osób po których widać że robią to z pasji i poświęcają się całkowicie w służbę. Ten obóz bardzo pomógł mi we wzroście duchowym i wiele mnie nauczył. Był to bardzo błogosławiony czas. Cudownie było spełniać misję, głosząc ewangelię ludziom i w dodatku widzieć jak robi to tyle młodych ludzi. (Justyna Wydziałkowska).

Zdjęcia wykonane przez Word of Life można znaleźć w naszej galerii tutaj.

Odeszli do Pana

18 lipca 2022 r. ziemską wędrówkę zakończył br. Mieczysław Szarafiniak (1952-2022). I chociaż wielu braci i sióstr ze zboru nie poznało go osobiście, to równocześnie duża grupa była ze zmarłym związana. Tym bardziej, że do zboru należało (i wciąż należy) kilkoro członków jego rodziny. Brat Mieczysław po perypetiach życiowych w ostatnich latach nawrócił się i przyjął chrzest wiary, dlatego mimo smutku który nam towarzyszy, mamy też nadzieję na spotkanie go ponownie po drugiej stronie wieczności. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w czwartkowe, upalne przedpołudnie na cmentarzu przy ul. Wiślanej. Licznie zgromadzeni członkowie rodziny, zboru oraz inni znajomi Brata (czy jego bliskich) towarzyszyli w jego ostatniej ziemskiej drodze. Słowem w kaplicy usłużył br. Dariusz Szymkowiak oraz muzycznie br. Cichoccy. Nad grobem z kolei rozważaniem podzielił się br. Daniel Cichocki, przypominając między innymi ufność męża Bożego, Joba, który stwierdził: „Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie!” (Job 19,25). Obyśmy wszyscy mogli potwierdzić te słowa w naszym życiu. (DJ)

Kilka fotografii z pożegnania brata tutaj.

Natomiast 23 sierpnia 2022 r. Pan odwołał naszego br. Piotra Małolepszego (1948-2022), w przeszłości członka naszego zboru i Rady Zboru. Pogrzeb odbył się w ostatnią sobotę sierpnia na cmentarzu w Białych Błotach.

Zdjęcia z tej uroczystości znajdują się tutaj.

 

 

Dzieciaki z Bożej Paki

Kolejne spotkanie z cyklu "Dzieciaki z Bożej paki" już za nami. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Były wspólne zabawy, śpiew, warsztaty, pokój zagadek, pyszne jedzenie przygotowane przez naszych gości z Ukrainy. Nie mogło zabraknąć też Słowa Bożego. Tym razem (24 września 2022 r.) dzieci wsłuchiwały się w historię Dawida i Goliata, która choć wydarzyła się bardzo dawno i dzisiaj jest aktualna. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego pełnego wrażeń dnia tutaj. (MP)

 

2022 I-V

W 01.2022 r. odeszła nasza umiłowana siostra Genowefa Muranty (1939-2022).

W 02.2022 r. odbyła się konferencja pt. „Biblia dzisiaj”, wraz z małą wystawą Biblii. Wykłady prowadził br. Jarosław Gaudek, pastor zboru KECh w Żninie.

Bracia zgromadzili się w 02.2022 r. oraz w 04.2022 r. (tym razem na roboczym spotkaniu). Siostry również zebrały się w 02.2022 r., 03.2022 r.04.2022 r.

W 04.2022 r. odbył się chrzest.

05.2022 r. miał miejsce zborowy wyjazd do Dąbek nad Bałtykiem.

 

Wydarzenia z lat: 2009-2019, 1948-2008