Teksty wybranych pieśni | Teksty wszystkich pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma (z OpenSong)

 

Teksty wybranych pieśni

Albowiem tak Bóg świat umiłował
Allelluja Alleluja! Zakrólował wszechmocny nasz Bóg
Allelluja chwalcie Pana
Alleluja, miłość Twa
Barankowi cześć
Bądź błogosławiony nasz Boże
Bądź moją wizją, radością mą
Będę wielbić Cię sercem swym
Błogosław duszo moja Pana
Bóg dobry jest i na wieki Jego łaska trwa
Bogobojny król w przededniu wojny
Bogu jedynemu, Jezusowi
Boże, Ojcze nie wiem
Boże, Twa łaska nad nami jest
Boże, Zbawicielu wczesnym rankiem szukam Cię
Bóg zbawieniem moim
Chcemy Ciebie wielbić, szukać twojej twarzy
Chcę mocy, miłości
Chcę Panie sławić Cię wciąż
Chcę śpiewać o miłości
Chrystus jest życiem mym
Chrystus Pan, Boży Syn
Chwalcie Boga dziś w świątyni Jego
Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam
Chwalę Cię Panie całym mym sercem
Chwalimy Pana dziś za łaskę, którą daje nam
Chwalmy Go! Pan w majestacie swym
Cieszę się, Jezus zbawił mnie
Co oczyszcza z grzechów mnie?
Cudowna Boża łaska ta
Czekam na Ciebie
Czy znasz to imię, w którym jest zbawienie
Czyś słyszał, że kościół jest żywy
Dałeś mi życie
Dobrze wiem, mój Ojciec o mnie dba
Dostaliśmy to, na co nie zasłużyliśmy
Dotykaj mnie Jezu
Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć
Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili
Dziękczynienie z serc naszych płynie Tobie
Dzięki Ci o Panie nasz
Dzięki Jezu, drogi Jezu
Dzięki kochany Ojcze z nieba
Dziękuję Ci, Jezu
Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami
Dziękujmy Jezusowi
Dzisiaj jest dzień
Dziś przychodzę Panie mój
Dziś przychodzę przed Twój tron
Gdy brak mi słów, by mówić do Ciebie
Gdy dotykasz mego życia się ręką swą
Gdy myślę o Twojej wielkości
Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże
Gdy schodzimy się
Gdy wokoło straszna burza
Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz
Gdym ja pod krzyżem gdzie Jezus zmarł
Głodny idę znów do Ciebie, bo Ty sycisz mnie
Głośno do Pana wołam, głośno aby usłyszał
Godzien chwały jest Baranek
Godzien jesteś, godzien jesteś
Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach
Hosanna, Hosanna Królowi królów, cześć
I my, którzy wszystko liczymy
Imię Pana chwalmy wciąż
Ja wierzę w to, że Jezus Panem jest
Jak błogo wiedzieć: Jezus jest mój!
Jak miłe są przybytki Twe, Panie zastępów
Jestem tego pewien
Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym
Jesteś Królem, jesteś Królem
Jesteś moim Królem
Jesteś radością mojego życia
Jesteś święty, świety
Jesteś święty, wszechmogący
Jesteśmy Panie, kapłaństwem Twym
Jesteśmy w Tobie, bezpieczni w Tobie
Jeśli wiara rusza góry
Jezu, najpiękniejsze imię Twe
Jezu, oddaję Ci serce swe
Jezu panuj zawsze w życiu mym
Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest
Jezus Chrystus za mnie zmarł
Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam
Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam
Jezus – imię cudowne ma
Jezus – imię nad cały świat
Jezus jest mym Zbawcą
Jezus jest pośród nas
Jezus, Jezus, Jezus, ile treści w imieniu tym
Jezus, królem naszym jest
Jezus najwyższe imię
Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus zmartwychwstał
Jezus żyje, Alleluja
Jezusa krew, ten święty zdrój
Już jaśnieje z daleka nam kraj
Już nadchodzi ten dzień
Każdy dzień upewnia mnie
Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień
Każdy spragniony i słaby dziś
Kiedy milknie już muzyki dźwięk, tylko cisza gra
Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się
Kiedy ranne wstają zorze,
Kim jesteś Panie skoro dziś
Kłaniam się i składam hołd
Kocham Cię, Panie kocham Cię
Kolana zginam swe
Król królów, Pan panów
Królów król, panów Pan, stworzyciel nieba, ziemi
Królu mój, Królu chwały, Tyś mój cel, me pragnienie
Którzy oczekują Pana
Któż jest jak nasz Pan – nie ma innego
Lepszy jeden dzień w przedsionkach twych
Łaska Twoja, Panie, wielka jest
Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Mam przyjaciela, pełen On miłości
Miłość Jezusa jest ponad wszystko
Mocno wierzę w niebo, w którym mieszka Ojciec Bóg
Moim pasterzem Pan
Mój Bóg jest źródłem mego życia
Mój Jezu, mój Zbawco
Mój Odkupicielu, przebaczyłeś mi
Mój Pan jest godny wszelkiej czci
Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię
Na kolanach będziemy łamać chleb
Na początku zanim Ty stworzyłeś cały świat
Nad wszelką władzą, nad królów rząd
Nadzieję odnalazłem w Nim
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Nasz ojcze nieskończony
Nasz Pan to wspaniały wielki Bóg
Nie chcę więcej samych słów, chcę naprawdę Ciebie znać
Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie
Nie ma imienia nad imię Jezus
Nie ma za trudnych spraw, nie ma zbyt błahych też
Nie, nie chodzi o mnie
Nie szczycę się mądrością Panie
Niech Alleluja Bogu brzmi
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Niech mój Pan stanie się
Niech nas ogarnie łaska Panie Twa
Niech płonie ogień, niech płonie
Niech światło Twe, Panie światło Twe
Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie
Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas
Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus
O, cudowny jest mój Zbawiciel
O miłości Twej zawsze śpiewać (chcę)
O Panie nasz! Jak wspaniale imię Twe objawia się
O Panu bądź cześć
O pozwól Zbawcy, by cię dotknął
Oczyść serce me
Od świtu aż po nocy cień, od świtu aż po nocy cień
Oddychać Tobą chcę, Ty żyjesz w duszy mej
On Królem jest
On Panem jest i On włada wciąż
Opuścił tron dzieckiem był
Otwórz me oczy o Panie
Pan Bóg jest moim pasterzem
Pan jest mocą swojego ludu
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie
Pan mój cudowny jest, imię potężne ma
Pan mój Odkupiciel, Jezus, Boży Syn
Pan mym pasterzem wszystko mam
Pan skałą i twierdzą i wybawieniem moim
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Panie chwalę imię Twe
Panie jestem tu, dotknij mocno mnie, bo chcę
Panie mocy moja, twierdzo moja
Panie mój jesteś blisko mnie, pokój Twój znów odczuwać chcę
Panie my Twoje dzieci wybrane w imieniu Twym
Panie nasz, potrzebujemy Cię, bo nie ma w nas siły
Panie pragnę kochać Cię
Panie Twój tron wznosi się
Po całej ziemi tej Ty rządzisz sam
Pokojem moim Bóg
Postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już, nie wrócę już
Powietrzem moim jest
Powróci Pan, Alleluja!
Póki mego życia Panu śpiewać chcę
Pragniesz-li przekleństw swych grzechów się zbyć
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu
Przy Twym krzyżu pragnę być, tam zdrój żywy płynie
Przyjaciela mam, co pociesza mnie
Przyjacielem naszym Jezus, jak wspaniałym wiernym On!
Przyjdź, przebywaj pośród nas, dotknij naszym serc
Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się
Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze
Przyszedł bezbronny na świat
Radość wypełnia duszę mą, radość wypełnia mnie
Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim
Schowam się pod skrzydła Twe
Słaby powie - czuję moc, biedny wyzna - wszystko mam
Stojąc tu w Twej obecności przed obliczem świętym Twym
Stoję dziś przed Tobą drogi Panie
Stójmy razem, bo w jedności siła
Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu
Swój niebiański tron zostawiłeś
Szukam ciebie Jezu, szukam cały dzień,
Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest
Światłością swą Ty rozjaśniasz ciemności
Święta krew Jezusa
Święte imię Jezus, święte imię Jezus
Świętemu Bogu oddaj cześć
Święty, święty, święty, Boże niezmierzony
Święty, święty, święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty, święty! Święty, święty, Bóg wszechmogący
Tak bardzo kocham Cię, tak bardzo za Tobą tęsknię
Tak jak góry wokół są Jeruzalem
Tak, jakim jest, nic nie mam, nie, prócz tego, że mnie głos twój zwie
Tak, jesteś godzien chwały i mocy, błogosławieństwa i czci
Tak, tak, tak, o Panie mój, dzięki, dzięki, dzięki Ci
Tak wierzę w Ciebie Jezu, Tyś jedynym Synem Boga jest
Tam na krzyżu, na Golgocie umarł Jezus za grzechy i choroby twe
Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż
Temu, który ma wszelką moc, by was strzec
Temu, który trzyma w ręku siedem gwiazd
To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu
To On, nasz Pan i Król odziany w majestat swój
To szczęśliwy dzień, dziękuję Bogu za pogodę
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Twe drogi są najlepsze, najlepsze dla mnie są
Twe światło jest na drodze mej, nic nie zgasi go
Twoja krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej krwi
Twoją wolność mam i nikt
Twój blask przeniknął mnie, oddrodził radość mą
Twój krzyż zakrył moją winę i grzech
Ty jesteś Bogiem mym, wspaniałym Bogiem mym
Ty jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki
Ty jesteś skałą zbawienia mego i siłą w życiu mym
Ty na początku byłeś Słowem tam, gdzie sam najwyższy Pan
Ty w niebie masz swój dom, królestwo każde skłoni się
Tylko Ty rozjaśniasz mrok, sprawiasz, że nastaje dzień
Tylko Tyś jest godzien chwały, tylko Tyś jest godzien czci
Tyś jak powietrza wiew, oddychać Tobą chcę,
Tyś jest najświętszy
U Pana dziś zostawiam troski swe,
U Twoich stóp o Panie mój składam dziękczynienie
Uczyń, Panie życie me ofiarą miłą Ci
Ufaj, wierz, Ufaj, wierz Panu wciąż
Uwielbiam Cię, bo jesteś godzien, uwielbiam Cię za dzieła Twe
Uwielbiam imię Twoje, Panie, wywyższam Cię i daję Ci hołd
Uwielbiamy cię, mówimy o tobie wszystkim ludziom wokoło
W ciemny grób złożon Pan - drogi Zbawiciel
W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie
W czasie wielkiej desperacji, gdy zwątpienie wokół nas
W sercach naszych wznieśmy Panu cześć, bo On jest godzien, by Go czcić
Wdzięczny jestem za Twój krzyż
Wejdę do Jego bram
Wejdź do Pańskich bram
Wielbić mego Pana chcę
Wielka jest wierność Twa, Boże, mój Ojcze
Wierzyć mnie, Panie, ucz, prosić mnie ucz!
Witaj Jezu, o cześć Ci Królu
Witamy Ciebie
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał
Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą
Wszelkie stworzenie na niebie i tu kłania się Tobie
Wszędzie spotykam ludzi, co pytają mnie!
Wszyscy razem, wszyscy razem
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być
Wysławiajcie Pana wszyscy słudzy Jego
Wywyższaj Go!
Wywyższajmy Pana, Alleluja
Wznieś głowę wzwyż, spójrz na tronie Król
Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Za to że jesteś, że wciąż pamiętasz o mnie
Zanim jeszcze powstały niebiosa, zaczął istnieć świat
Zaśpiewać chcę miłości pieśń, memu Zbawcy, Jezusowi
Zawsze będę chwalić Pana
Zawsze wierny byłeś mi, kiedy zawodziłem ja
Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz
Zmartwychwstał Pan! Przeminęła trwoga
Zmartwychwstał Pan, zwycięstwa chwałą niebo brzmi
Zmieniłeś me życie, obmyłeś me grzechy
Zmieniłeś w taniec moją skargę i płacz
Zwiąż Panie razem nas, zwiąż Panie mocno nas
Zwróć swój wzrok na Jezusa!
Żyć tak, jak Mistrz mój, zawsze bym ja chciał