⇒ Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Oczekiwanie niebios to coś więcej niż eschatologia

(Słowo wstępne z numeru 186 z listopada 2023 r.)

     „Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej [ojczyzny]. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich ani tego, że nazywają Go Bogiem. Przygotował im nawet miasto.” (Hbr 11,16)

     Znaleźliśmy się w tak żałosnym stanie, jako Kościół chrześcijański, że mówiąc o przyszłości, zamiast o niebie mówimy o „eschatologii”!

     Musimy wyznać, że chrześcijanie za bardzo żyją w „teraźniejszości”, a oczekiwanie nadejścia lepszych rzeczy już prawie wymarło w Kościele Chrystusa.

     Teraz jesteśmy tak dobrze sytuowani, że rzeczywiście nie potrzebujemy żadnego jutrzejszego nieba. Nie potrzebujemy mieć nadziei, wszystkiego mamy do syta już teraz!

     W tym sensie faktem pozostaje, że prawdziwy chrześcijanin jest kimś mającym dość tego świata. Gdy Bóg dokonuje cudu w ludzkim sercu, niebo natychmiast staje się domem chrześcijanina i ciągnie go doń tak, jak na wiosnę ciągnie ptaka ku północy.

     Chrześcijanin ma swą niebieską ojczyznę, a fakt, że nie nastawiamy się na nią ani nie wyczekujemy jej z przyjemnością stanowi oznakę, że z nami jest coś nie w porządku.

     Kiedy widzę człowieka, który zbyt wygodnie dopasował się do tego świata i jego systemu, zaczynam wątpić, czy kiedykolwiek prawdziwie narodził się on na nowo.

     Tak naprawdę wszyscy znani mi chrześcijanie, którzy faktycznie przyczyniają się do wzrostu Bożego Królestwa, nie prowadzą życia typowego dla ludzi w swoim wieku – jakby zupełnie nie pasowali do swego pokolenia! Pamiętaj, jesteś na ziemi, a Bóg w niebie – dlatego nie obawiaj się mieć wzniosłych, duchowych marzeń, wierząc temu, co mówi Twoja Biblia.

A. W. Tozer

W numerze również: • Informacje o spotkaniach (str. 2-3), • Modlitwa o prześladowany kościół (str. 4), • Kronika najnowsza (str. 5-8).

Wskazówka: Archiwalne numery biuletynu można pobrać ze strony Biuletyn informacyjny w sekcji Aktualności.

Udostępnij artykuł na FB