⇒ Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Owocująca wiara

(Słowo wstępne z numeru 193 z czerwca 2024 r.)

     „A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni” – 1 P 1,17, UBG
     Bóg Ojciec nie ma względu na osobę, lecz każdego sprawiedliwie ocenia na podstawie owocu jego życia.
     Prawdziwa wiara rodzi owoc, podobnie jest z nawróceniem, gdyż Biblia mówi o „owocach” lub o „uczynkach” „godnych nawrócenia”.
     „Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: 'Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone'.” (Łk 3,7-9, BT II).

     „Dlatego przemawiałem najpierw do mieszkańców Damaszku, potem – Jerozolimy i całej ziemi żydowskiej, i wreszcie do pogan. Wzywałem ich, aby się nawrócili, skierowali do Boga i spełniali uczynki wynikające z nawrócenia” (Dz 26,20, ŚP).
     Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, lecz prawdziwa wiara nigdy nie idzie sama, bowiem w sposób naturalny znajduje wyraz w charakterze chrześcijanina i jego czynach, a zwłaszcza w miłości przejawianej w praktyczny sposób:
     „Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość." (Gal 5,6, UBG).
     Dzieci Boże żyją na tym świecie w bojaźni Pańskiej, gdyż wiedzą, że są jedynie obcymi przybyszami, którzy zdążają do Domu Ojca.
     „Umiłowani, proszę was jako wygnańców i pielgrzymów, abyście się powstrzymali od zmysłowych żądz, które przeciwstawiają się duszy. Wśród pogan zachowujcie się nienagannie, aby ci, którzy was oczerniają jako złoczyńców, patrząc na wasze dobre czyny, mogli chwalić Boga w dniu nawiedzenia” (1 P 2,11-12, ŚP).

Szymon Matusiak

W numerze również: • Informacje o spotkaniach (str. 2-4), • Ogłoszenia (str. 4-5), • Kronika najnowsza (str. 5-8).


Wskazówka:
Archiwalne numery biuletynu można pobrać ze strony Biuletyn informacyjny
w sekcji Aktualności.

Udostępnij artykuł na FB