⇒ Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Skuteczna modlitwa

(Słowo wstępne z numeru 194 z lipca-sierpnia 2024 r.)

     „Nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że modlitwa powinna znajdować się w centrum naszego życia chrześcijańskiego. Chociaż każdego dnia staramy się spędzać czas w naszej komorze modlitwy, to czasami zastanawiamy się, dlaczego nie otrzymujemy od Boga żadnej odpowiedzi.
     Trzeba przy tym podkreślić, że odpowiedź od Boga może być po naszej myśli, ale również nasz Pan może odpowiedzieć „NIE” – tak jak to było w przypadku modlitwy apostoła Pawła, na którą Pan Jezus odpowiedział odmownie, ale pocieszająco (2 Kor 12,7-9). W Słowie Bożym znajdujemy jednak wiele spektakularnych odpowiedzi na modlitwy zanoszone przez Bożych sług. Przykładem jest chociażby modlitwa Jozuego, gdzie Bóg na jego prośbę wydłużył dzień (Joz 10,12-14).
     W związku z tym zachodzi ważne pytanie: Jakie warunki mamy spełnić, aby nasze modlitwy były równie skuteczne?
Po pierwsze, modlitwa wymaga prawdziwej, szczerej wiary w to, że Bóg słyszy nasze prośby, jest w stanie na nie odpowiedzieć i wie, co w danej sytuacji jest dla nas najlepsze (Mk 11,24).

Po drugie, modlitwy mają być zanoszone w imieniu Pana Jezusa (J 14,13-14). Nie chodzi przy tym o traktowanie słów „w imieniu Jezusa” jako pustej formułki, tylko o to, że modlitwy powinny być zanoszone zgodnie z charakterem i wolą Jezusa. Ze świadomością, kim On jest, jakie jest Jego zbawienne dzieło i czego chce przez nas dokonać.
Po trzecie, modlitwa osiąga najlepsze rezultaty, gdy prosimy o to, co jest zgodne z wolą Boga – Jego pragnieniami, celami, planami (1 J 5,14). Poznanie woli naszego Ojca w niebie wymaga od nas trwania w społeczności z Bogiem, rozważania Pisma Świętego i obserwowania tego, czego Bóg już w tej kwestii dokonał.
Po czwarte, nasze życie musi być zgodne z wolą Bożą (Mt 6,33). Psalmista pisze, że jeśli tolerujemy grzech w naszym życiu, to Bóg nie wysłucha naszych modlitw (Ps 66,18).
Po piąte, mamy być wytrwali w modlitwie (Mt 7,7-8). Nie znaczy to, że mamy bez przerwy zarzucać Boga różnymi prośbami. Wytrwała modlitwa oznacza po prostu, że zamiast martwić się o jakąś sprawę, przedstawiamy ją Bogu za każdym razem, gdy przyjdzie nam ona na myśl, pamiętając, iż On ma ją pod kontrolą i uczyni, co dla nas najlepsze.
Po szóste, wytrwałej modlitwie może niekiedy towarzyszyć post (Mt 17,21; Dz 14,13). Post to powstrzymywanie się przez jakiś czas od jedzenia lub zaspokajania innych potrzeb fizycznych, tak byśmy mogli całkowicie skupić się na Bogu i Jego zamysłach.
Po siódme, módl się z wdzięcznością serca (Flp 4:6). Wdzięczność blisko związana jest z uwielbieniem. Wyrażanie wdzięczności Bogu za to, kim On jest i co nam zapewnił, powinno być dla nas naturalne.
     Bogobojna, skuteczna modlitwa ma swoje warunki i Bóg zaprasza nas do takiej modlitwy!

pastor Sebastian Kalinowski

W numerze również: • Informacje o spotkaniach i ogłoszenia (str. 2-4), • Kronika zlotowiska (str. 5-8), • Kronika najnowsza (str. 9-11), • Historia wydań Biblii – część X (str. 12).


Wskazówka:
Archiwalne numery biuletynu można pobrać ze strony Biuletyn informacyjny
w sekcji Aktualności.

Udostępnij artykuł na FB