Główne zgromadzenia ogólnozborowe odbywają się w:

  • niedziele o godz. 10:00 (nabożeństwo) oraz
  • czwartki o godz. 18:00 (studium biblijne lub spotkanie modlitewne).

Ponadto zapraszamy na regularne spotkania dla poszczególnych grup osób tj. młodzieży, kobiet, mężczyzn, dzieci oraz zajęcia Szkółki Niedzielnej. Szczegóły tych i innych zgromadzeń w zborze oraz grup domowych podajemy obecnie tylko w artykule Nabożeństwa i spotkania w sekcji Aktualności.

Znaleźć je można również w Kalendarzu wydarzeń (tam bez grup domowych).