⇒ Pobierz pełny numer biuletynu w formacie PDF.

Nie ma drogi na skróty

(Słowo wstępne z numeru 189 z lutego 2024 r.)

     Nie istnieją żadne drogi na skróty. Bóg nie ugnie się pod naszym nerwowym pośpiechem ani nie skorzysta z metod naszego wieku mechanizacji. Dobrze będzie, jeśli od razu przyjmiemy tę twardą prawdę, że: człowiek, który chce poznać Boga musi Mu poświęcić czas. Czasu poświęconego pogłębianiu znajomości z Bogiem nie można uważać za zmarnowany. Człowiek, który chce znać Boga, musi starać się spędzić maksymalnie wiele godzin na rozmyślaniu i modlitwie. To czynili dawni święci, to czynili godni chwały apostołowie i dobrzy prorocy, jak i wszyscy wierzący członkowie świętego Kościoła przez wszystkie pokolenia. Jeśli chcemy iść w tym pochodzie, musimy postępować tak samo.

A. W. Tozer

W numerze również: • Informacje o spotkaniach (str. 2-4), • Informacje o spotkaniach (str. 2-3), • Modlimy się o… (str. 3), • Nowe strony zboru w portalach społecznościowych (str. 4), • Kronika najnowsza (str. 5-6), • Historia wydań Biblii – cz. VIII (str. 6-7), • Ogłoszenie o zlocie młodzieżowym (str. 8)

Errata: Najbliższe spotkanie „Dzieciaków z Bożej paki” odbędzie się 2 marca, a nie lutego jak błędnie zostało umieszczone w numerze.

Wskazówka: Archiwalne numery biuletynu można pobrać ze strony Biuletyn informacyjny w sekcji Aktualności.

Udostępnij artykuł na FB